Nätverk

Vi på nuteXa är förespråkare för modern IT. En IT som levereras som månadsvis och en kostnad baserad på det faktiska användandet. Konsumtionsbaserat helt enkelt. 

Brandvägg

Brandvägg är inte bara ett skydd mot attacker utifrån, det är den mest centrala delen av er kommunikation. Via brandväggen når ni era externa system på ett säkert sätt oavsett om ni har er server i molnet eller inhyrd hos en partner. Kommunikationssättet kallas för VPN som är en förkortning för Virtual Private Network. Din VPN är din krypterade kommunikationskanal.

Brandväggen hanterar även ett regelverk som kan hjälpa till att prioritera trafik när det är högra belastning på bandbredden. Man kan lika bandbredd via en flaskhals, det spelar  ingen roll hur snabb fiber du har om inte brandväggen är rätt dimensionerad för trafiken. Lite som att försöka fylla en flaska utan en tratt.

Prioritering av trafik är att vissa applikationer har företräde. Exempelvis så ska alltid ert affärssystem vara snabbt och inte påverkas av att någon streamar musik eller film. Brandväggen kan blocka vissa sidor helt.

LAN

LAN eller Local Area Network är i grund och botten en switch. Switchens uppgift är att fördela ut trafiken på ert nätverk. Enkelt förklarat så ska varje sak som är uppkopplad mot nätverket ha en egen dedikerad port och det är bättre med en stor switch istället för många små.

WiFi

WiFi är väldigt självförklarande och kallas ibland för WLAN – Wireless Local Area Network. Idag talar man om någonting som kallas för WiFi 6 som är ersättaren till WiFi 5. WiFi 6 är primärt ett snabbare och säkrare protokoll för trådlös kommunikation. För att WiFi 6 ska fungera för er så behöver den uppkopplade hårdvaran (skrivare, dator, telefon) vara kompatibel med WiFi 6.

Men det finns fler saker att tänka på när man pratar om WiFi och det är hur lokalen ser ut. Det handlar om att placera ut accesspunkterna (själva WiFi -hårdvaran) på rätt ställen och har man exempelvis höglager med mycket metall och fulla hyllor så kommer täckningen påverkas av vilken modell du väljer.
Accesspunkter kommer med olika typer av antenner, rundstrålande, riktade och med externa antenner. Utomhus så är det även viktigt att tänka på att man använder en modell som är gjord för att vara utomhus och har lång räckvidd.

Tillämpning och anpassning

Vi anpassar ert nätverk efter ert behov och säkerställer att ni kommer åt er IT-miljö på ett säkert, snabbt och effektivt sätt. Vi säkerställer även att ni har bästa möjliga lösning för själva hastigheten inkommande och utgående trafik. Vet ni dessutom med er att ni sitter lite avsides eller har produktionssystem som aldrig får tappa kontakten med internet
så är det är tänkvärt att investera i redundans och säkerställa att det finns en backup för uppkopplingen via 4/5g nätet. Den typen av backup har en automatisk failover så om fibern går ner så kopplas 4/5g nätet upp med automatik.

Integritetspolicy

Personuppgifter

Personuppgifter är information som kan knytas till en identifierad eller identifierbar person som exempelvis namn, adress, personnummer, e-postadress och IP-adress. Dessa uppgifter kan vara nödvändiga för oss att behandla för att vi ska kunna betjäna dig som kund.

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att leverera våra IT-tjänster. nuteXa IT behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi har ett stort fokus på att dina personuppgifter hanteras i enlighet med principerna om sekretess, integritet, tillgänglighet och hållbarhet.

Vi är medvetna om att det inte är lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras.

Om en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar vi detta till dig i enlighet med personuppgiftsregelverket.

Varför och hur behandlar vi personuppgifter?

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att identifiera dig som kund och uppfylla det avtal ni har med oss. Alla anställda på nuteXa IT omfattas av tystnadsplikt. Arbetstagaren är pålagd en tystnadsplikt både mot externa personer och mot verksamheter, men även internt mellan kollegor. Tystnadsplikten upphör inte när anställningen avslutas.

När delar du information med oss?

Vi samlar endast information om dig för att skicka relevant information du själv begär. Vi hämtar eller sparar aldrig din information utan ditt samtycke och använder aldrig informationen för något annat än vad vi har angivit. Exempel på situationer där du delar din personliga information är när du registrerar dig, genom att fylla i en av våra formulär på vår webbsida eller söker ett ledigt jobb.

Vi kommer endast att hämta personlig information om dig som är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Delar vi dina personuppgifter med andra?

Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut din personliga information till en tredje part. Eventuella tredjeparter som får persondata från oss sker genom egna avtal, och omfattas av sekretesskyldighet.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade eller raderade

Du kan när som helst kräva att vi korrigerar felaktiga personuppgifter eller lägga till ny information om du anser att det vi har är ofullständigt. Du kan också när som helst kräva att vi tar bort din personliga information. Dessutom kan du begränsa behandlingen av din personliga information.

Du har rätt att kräva tillgång till din personliga data

Du har rätt att få tillgång till all persondata vi har registrerad om dig, och du kan när som helst kontakta oss för att få en sådan översikt. Vi kommer att svara dig senast inom 30 dagar efter att du har kontaktat oss. Skicka ett mail till info@nutexa.se om du vill få tillgång till din personliga information.

Hur länge lagrar vi personuppgifter om dig?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om du har en kundrelation med oss lagras personuppgifter om dig så länge denna är aktiv. Den personliga informationen kommer sedan att raderas.

Webbplatsen använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor och vår integritetspolicy.