“ NÄR GJORDE NI EN LYCKAD ÅTERLÄSNINGSTEST SENAST?”

IT Ledning

Ledning och styrning av IT behöver inte vara förenat med höga kostnader och fler anställda med tekniska titlar. Vi hjälper till där det behövs, när det behövs, utan onödig overhead.

Interims CIO

Om ansvaret för IT ligger på ekonomi-, sälj- eller admin-funktionen är risken att du inte har en optimal IT-leverans stor. För vem är expert på både ekonomi och IT? Hos oss kan du hyra in din IT-chef per timma. Varför inte som en 20% tjänst eller vid specifika behov som att etablera struktur för de regelbundna aktiviteter som krävs.

Strategisk IT

Hur väl följer er IT verksamhetens utveckling och mål? Effektiv IT kan få er att nå verksamheten mål på kortare tid till en lägre kostnad och gladare medarbetare. Vi hjälper er att sätta den IT-strategiska kartan för ett effektivt stöd av verksamhetsstrategi.

Förändringsledning

Ni vet var ni står och vart ni vill men har inte kraften eller resurserna att ta er dit. Vi hjälper till i processen och säkrar upp att fattade beslut realiseras.

Avtal

Står ni inför förnyandet av era IT-relaterad avtal? Vi åtar oss att agera er motpart i avtalsdialogen
mot leverantören så att ni får och betalar för det ni verkligen behöver.

Informations- och IT-Policy

Policyer är inga garantier för hur personal och medarbetare hanterar verksamhetens information och data. Men om ni saknar riktlinjer för hur företagets IT ska användas, ökar risken för intrång eller att information hamnar i fel händer. Vi erbjuder en verksamhetsanpassad policy som följer best practice, men kan även bistå er i arbetet att ta fram er unika lösning.

Förvaltningsorganisation
 Med en genomtänkt förvaltningsorganisation skapas förutsättningar för en effektiv hantering av era IT-frågor och -problem. Vi ser igenom och dokumenterar era processer för support, underhåll och beställningsrutiner. Både internt inom verksamheten men även externt mot leverantörer och kunder.

IT-tjänster

Vi är en heltäckande leverantör som kan ta fullt ansvar för er IT. Vi har paketerat ett flertal tjänster
som täcker det vanligaste behovet hos varje verksamhet. Skillnaden är att vi på nuteXa IT har gjort
det möjligt för små och medelstora verksamheter att få minst lika bra IT som för större. Samma
moderna teknik till rimliga kostnader.

Digital IT förvaltning

Som IT-leverantör säkerställer vi att er IT är tillgänglig enligt det behov som verksamheten kräver. Vårt mål är alltid att maximera värdet av IT. Därför jobbar vi förebyggande enligt överenskomna rutiner för bästa underhåll. Vi värdesätter mötet med verksamheten och utför vår förvaltningstjänst ute hos våra kunder så ofta vi kan.

Support

Supportfunktionen är en av verksamhetens viktigaste IT-funktioner. Vi stöttar i små som stora användarfrågor och beställningar under kontorstid.

Office 365

Har du inte redan tagit steget ut i molnet, är Office 365 ett klokt första steg. Här får alla i verksamheten möjlighet att skapa och dela arbete var som helst på alla enheter. Vi hjälper er till molnet och väl där stöttar vi för bästa nytta och användning. Genom vårt partnerskap med Microsoft, skalar vi upp eller ner ert licensnyttjande efter behov.

Azure

Som Mircosoft Partner förespråkar vi molnbaserade lösningar för våra kunder – där det går. I Mircosoft Azure tar du del av kontinuerlig världsledande innovation på dina villkor. Har ni system på egna servrar idag, kan det vara värt att se över möjligheten att flytta till Azure och dra nytta av kraftfulla lösningar uppfyller behoven för ditt program eller din verksamhet.

Hybrid

En fullskalig molnlösning är inte alltid möjlig att tillämpa av olika skäl. Vi hjälper att knyta ihop era
funktioner och servrar i molnet med era Data Center-baserade tjänster.

Backup i molnet

Även om backup och återläsning i t ex Office 365 är tillräcklig för bevara kritiska filer och e-post, kan kunder och myndigheter ha ytterligare krav på din backuphantering. Vi säkerställer att ni möter kraven med vår tjänst Backup för molnet.

KONSULT

Alla verksamheter behöver någon gång extra stöttning för att täcka upp tillfälliga projekt eller kompetensgap. Använd oss för att täcka ert behov på plats efter behov eller teckna avtal för återkommande kompetensutfyllnad.

Molnstrategi

Vad kan flyttas till molnet och hur bör man tänka för att komma dit. Vi hjälper er med en
systemöversyn och arbetar tillsammans fram strategi för hur er verksamhet kan tänka på er
molnresa.

Azure

Som Mircosoft Partner förespråkar vi molnbaserade lösningar för våra kunder – där det går. I Mircosoft Azure tar du del av kontinuerlig världsledande innovation på dina villkor. Har ni system på egna servrar idag, kan det vara värt att se över möjligheten att flytta till Azure och dra nytta av kraftfulla lösningar uppfyller behoven för ditt program eller din verksamhet.

Office 365

Har du inte redan tagit steget ut i molnet, är Office 365 ett klokt första steg. Med program som Office-paketet och Outlook med kraftfulla
molntjänster som OneDrive, Microsoft Teams och Sharepoint får alla i verksamheten möjlighet
att skapa och dela arbete var som helst på alla enheter. Vi hjälper er till molnet och väl där stöttar vi för bästa nytta och användning. Genom vårt partnerskap med Microsoft, skalar vi upp eller ner ert licensnyttjande efter behov.

Hur man lycks med Microsoft Teams

Microsoft Skype ersätts under 2021 med Mircosoft Teams som är så mycket mer än chatt, samtal och mötesstruktur. Teams är navet i en helt ny samarbetsplattform som knyter ihop Office, Sharepoint OneDrive mm. Att köra igång med Teams ”out of the box”, kan få oönskade och kostsamma konsekvenser på sikt. Vi hjälper er att skapa en struktur redan från start.

Sharepoint

I sin enklaste form är Sharepoint ert intranät, men tillsammans med övriga funktioner i Office 365 är
det ett sätt att dela och hantera innehåll, kunskap och program för bättre teamwork och
informationssökning och ett smidigt samarbete i hela organisationen. Vi hjälper er i gång tillsammans med partner som är en av de mest erkända inom sitt område.

IT-infrastruktur

Vi stöttar i rena driftuppdrag för specifika förändringar eller hela IT-miljöer. Vi är som bäst när vi får jobba med Microsofts alla servertjänster, WAN/LAN, brandväggar och nätverk, men tar självklart uppdrag som täcker ert fulla behov.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter är information som kan knytas till en identifierad eller identifierbar person som exempelvis namn, adress, personnummer, e-postadress och IP-adress. Dessa uppgifter kan vara nödvändiga för oss att behandla för att vi ska kunna betjäna dig som kund.

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att leverera våra IT-tjänster. nuteXa IT behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi har ett stort fokus på att dina personuppgifter hanteras i enlighet med principerna om sekretess, integritet, tillgänglighet och hållbarhet.

Vi är medvetna om att det inte är lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras.

Om en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar vi detta till dig i enlighet med personuppgiftsregelverket.

Varför och hur behandlar vi personuppgifter?

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att identifiera dig som kund och uppfylla det avtal ni har med oss. Alla anställda på nuteXa IT omfattas av tystnadsplikt. Arbetstagaren är pålagd en tystnadsplikt både mot externa personer och mot verksamheter, men även internt mellan kollegor. Tystnadsplikten upphör inte när anställningen avslutas.

När delar du information med oss?

Vi samlar endast information om dig för att skicka relevant information du själv begär. Vi hämtar eller sparar aldrig din information utan ditt samtycke och använder aldrig informationen för något annat än vad vi har angivit. Exempel på situationer där du delar din personliga information är när du registrerar dig, genom att fylla i en av våra formulär på vår webbsida eller söker ett ledigt jobb.

Vi kommer endast att hämta personlig information om dig som är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Delar vi dina personuppgifter med andra?

Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut din personliga information till en tredje part. Eventuella tredjeparter som får persondata från oss sker genom egna avtal, och omfattas av sekretesskyldighet.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade eller raderade

Du kan när som helst kräva att vi korrigerar felaktiga personuppgifter eller lägga till ny information om du anser att det vi har är ofullständigt. Du kan också när som helst kräva att vi tar bort din personliga information. Dessutom kan du begränsa behandlingen av din personliga information.

Du har rätt att kräva tillgång till din personliga data

Du har rätt att få tillgång till all persondata vi har registrerad om dig, och du kan när som helst kontakta oss för att få en sådan översikt. Vi kommer att svara dig senast inom 30 dagar efter att du har kontaktat oss. Skicka ett mail till info@nutexa.se om du vill få tillgång till din personliga information.

Hur länge lagrar vi personuppgifter om dig?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om du har en kundrelation med oss lagras personuppgifter om dig så länge denna är aktiv. Den personliga informationen kommer sedan att raderas.

Webbplatsen använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor och vår integritetspolicy.