“Stor IT för mindre bolag”

IT Rådgivning

Ledning och styrning av IT behöver inte vara förenat med höga kostnader och fler anställda med tekniska titlar. Vi hjälper till där det behövs, när det behövs, utan onödig overhead.

Interimstjänster

Om ansvaret för IT ligger på ekonomi-, sälj- eller admin-funktionen är risken att du inte har en optimal IT-leverans stor. För vem är expert på både ekonomi och IT? Hos oss kan du hyra in din IT-chef per timma. Varför inte som en 20% tjänst eller vid specifika behov som att etablera struktur för de regelbundna aktiviteter som krävs.

Beställarstöd
 Med en genomtänkt förvaltningsorganisation skapas förutsättningar för en effektiv hantering av era IT-frågor och -problem. Vi ser igenom och dokumenterar era processer för support, underhåll och beställningsrutiner. Både internt inom verksamheten men även externt mot leverantörer och kunder.
Beslutsprocess

Ni vet var ni står och vart ni vill men har inte kraften eller resurserna att ta er dit. Vi hjälper till i processen och säkrar upp att fattade beslut realiseras.

Förändringsledning

Står ni inför förnyandet av era IT-relaterade avtal? Vi åtar oss att agera er motpart i avtalsdialogen
mot leverantören så att ni får och betalar för det ni verkligen behöver.

Policyarbete

Policyer är inga garantier för hur personal och medarbetare hanterar verksamhetens information och data. Men om ni saknar riktlinjer för hur företagets IT ska användas, ökar risken för intrång eller att information hamnar i fel händer. Vi erbjuder en verksamhetsanpassad policy som följer best practice, men kan även bistå er i arbetet att ta fram er unika lösning.

IT Strategi

Hur väl följer er IT verksamhetens utveckling och mål? Effektiv IT kan få er att nå verksamheten mål på kortare tid till en lägre kostnad och gladare medarbetare. Vi hjälper er att sätta den IT-strategiska kartan för ett effektivt stöd av verksamhetsstrategi.

IT-tjänster

Vi är en heltäckande leverantör som kan ta fullt ansvar för er IT. Vi har paketerat ett flertal tjänster
som täcker det vanligaste behovet hos varje verksamhet. Skillnaden är att vi på nuteXa IT har gjort det möjligt för små och medelstora verksamheter att få minst lika bra IT som för större. Samma moderna teknik till rimliga kostnader.

Den moderna arbetsplatsen

Den moderna arbetsplatsen har förändrats från att vara 2 skärmar, trådlöst tangentbord & mus till att arbeta säkert, på distans, från varsomhelst och helt sömlöst med sina kollegor. Vi vet vad som behövs och vad användare idag förväntar sig på en modern arbetsplats

 

Support

Supportfunktionen är en av verksamhetens viktigaste IT-funktioner. Vi stöttar i små som stora användarfrågor och beställningar under kontorstid.

 

 

 

 

Microsoft 365

Har du inte redan tagit steget ut i molnet, är Microsoft 365 ett klokt första steg. Här får alla i verksamheten möjlighet att skapa och dela arbete var som helst på alla enheter. Vi hjälper er till molnet och väl där stöttar vi för bästa nytta och användning. Genom vårt partnerskap med Microsoft, skalar vi upp eller ner ert licensnyttjande efter behov.

Azure

Vi på nuteXa är förespråkare för modern IT. En IT som levereras månadsvis och en kostnad baserad på det faktiska användandet. Konsumtionsbaserat helt enkelt.

 

Säkerhet

Idag räcker det inte att bara skydda platsen man sparar information, vi måste skydda själva informationen. Vanligtvis är den svagaste länken användaren och att användarens uppgifter hamnar på villovägar. 

 

Nätverk

Varje verksamhet behöver ett väl fungerande nätverk. Men vad ska man ha allting till? Häng med oss så utvecklar vi vad vi menar med ett modernt nätverk.

 

Arbetsplatsutveckling

Effektivitet på arbetsplatsen är någonting vi alla eftersträvar. Oavsett om det är automation av repetitiva processer, införande av ett molnbaserat ledningssystem eller strukturering av data. Vår kunskap inom arbetsplatsutveckling kommer inte bara spara er tid. Det kommer även tillföra ordning och hjälpa er att få en organiserad dokumentstruktur.

Integrationer

Ju fler system man arbetar i desto fler ställen lagras er data. Att integrera dessa system behöver inte vara så svårt som man först kanske tror. Tillsammans går vi igenom era integrationsplaner och kan hjälpa till med både strategi och implementation. 

Ledningssystem

I själva kärnan av alla organisationer finns det oftast ett ledningssystem. Vårt egenutvecklade ledningssystem är byggt ovanpå SharePoint, Teams och resten av Microsoft 365. Det är en enkel lösning för era processägare och slutanvändare.

Strukturering av data

I takt med att molnet växer och tjänsterna som erbjuds kan det bli rörigt att hålla koll på sin data. Struktur och säkerhet bli ofta lidande. Vi hjälper er sätta upp en strategi för informationslivscykeln och strukturerar er data på ett användbart sätt i många år.

Kundspecifika lösningar

Ibland saknas det helt enkelt rätt verktyg för att lösa uppgiften. Eller så ligger verktyg i ett stort och dyrt paket där ni inte behöver alla de andra delarna. Microsoft Azure (molnet) är en väldigt anpassningsbar plattform och kan lätt anpassas efter era behov. Websidor, externa användare arbeten som utförs i bakgrunden. 

Intranät i Microsoft 365

Att sätta upp ett intranät i Microsoft 365 har aldrig varit enklare. Med rätt vägledning och utbildning kommer vi hjälpa er att skapa ett intranät ni och era användare faktiskt använder.

Processautomationer

Att automatisera processer och arbetsflöden kan spara väldigt mycket tid för er och era användare. Med molnet så har automationer aldrig varit enklare. Allt från bottar, processflöden, attestflöden med mera. Att kunna fokusera mera på vad som är viktigt och mindre på repetitiva uppgifter är värdeskapande IT för alla bolag

Integritetspolicy

Personuppgifter

Personuppgifter är information som kan knytas till en identifierad eller identifierbar person som exempelvis namn, adress, personnummer, e-postadress och IP-adress. Dessa uppgifter kan vara nödvändiga för oss att behandla för att vi ska kunna betjäna dig som kund.

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att leverera våra IT-tjänster. nuteXa IT behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi har ett stort fokus på att dina personuppgifter hanteras i enlighet med principerna om sekretess, integritet, tillgänglighet och hållbarhet.

Vi är medvetna om att det inte är lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras.

Om en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar vi detta till dig i enlighet med personuppgiftsregelverket.

Varför och hur behandlar vi personuppgifter?

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att identifiera dig som kund och uppfylla det avtal ni har med oss. Alla anställda på nuteXa IT omfattas av tystnadsplikt. Arbetstagaren är pålagd en tystnadsplikt både mot externa personer och mot verksamheter, men även internt mellan kollegor. Tystnadsplikten upphör inte när anställningen avslutas.

När delar du information med oss?

Vi samlar endast information om dig för att skicka relevant information du själv begär. Vi hämtar eller sparar aldrig din information utan ditt samtycke och använder aldrig informationen för något annat än vad vi har angivit. Exempel på situationer där du delar din personliga information är när du registrerar dig, genom att fylla i en av våra formulär på vår webbsida eller söker ett ledigt jobb.

Vi kommer endast att hämta personlig information om dig som är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Delar vi dina personuppgifter med andra?

Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut din personliga information till en tredje part. Eventuella tredjeparter som får persondata från oss sker genom egna avtal, och omfattas av sekretesskyldighet.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade eller raderade

Du kan när som helst kräva att vi korrigerar felaktiga personuppgifter eller lägga till ny information om du anser att det vi har är ofullständigt. Du kan också när som helst kräva att vi tar bort din personliga information. Dessutom kan du begränsa behandlingen av din personliga information.

Du har rätt att kräva tillgång till din personliga data

Du har rätt att få tillgång till all persondata vi har registrerad om dig, och du kan när som helst kontakta oss för att få en sådan översikt. Vi kommer att svara dig senast inom 30 dagar efter att du har kontaktat oss. Skicka ett mail till info@nutexa.se om du vill få tillgång till din personliga information.

Hur länge lagrar vi personuppgifter om dig?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om du har en kundrelation med oss lagras personuppgifter om dig så länge denna är aktiv. Den personliga informationen kommer sedan att raderas.

Webbplatsen använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor och vår integritetspolicy.