Säkerhet

Idag räcker det inte att endast skydda platsen vi sparar vår information, vi måste skydda själva informationen.

IT säkerhet. Vad innebär det?

IT säkerhet är för många bolag en fråga som alldeles för sällan lyfts upp och prioriteras. Det största hotet idag mot svenska företag är cyberbrott och i synnerhet ransomware. Ransomware är ett virus som håller er verksamhet gisslan och företag utpressas på pengar för att få tillbaka sin tillgång till systemen. Det har även blivit vanligt förekommande att företagens information hålls gisslan och brottslingarna begära pengar för att inte publicera känslig information på webben. Vilka är då de vanligtvis mest förekommande attackerna och vilka riktar sig en cyberbrottsling in på. Jo den svagaste länken, det företag som har sämst skydd är det lättaste offret att komma åt och på nästan alla företag är den svagaste länken den enskilda användaren. För enkelhetens skull delar vi in IT-säkerhet i 3 huvuddelar

Användarsäkerhet

Användarsäkerhet handlar för oss på nuteXa IT om att det ska vara lätt att göra rätt. Mycket grundar sig i en medvetenhet om att det är inte glass och ballonger på nätet och risken för att verksamheten påverkas är faktiskt ganska så stor. 
Men hur skyddar vi användarna? För att inte göra en stor inverkan på det dagliga arbetet så föreslår vi att göra stor skillnad med små medel. 
Har ni inte redan idag infört en policy att automatiskt kräva ett lösenordsbyte regelbundet så är det hög tid. Multifaktorautentisering (MFA) även kallat 2-faktorautentsiering är även det ett skallkrav för verksamheten idag. 
Men alla användare är inte lika och ställer olika krav på säkerhet. En person i ledande befattning har tillgång till känsligt material i större utsträckning än vad exempelvis en timanställd har. 

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om att det idag inte räcker att skydda själva platsen vi sparar informationen exempelvis en hårddisk utan att vi måste skydda och kryptera själva informationen ända ner till dokumentnivå. 
Att säkerställa att information (data) inte hamnar i orätta händer är för många verksamheter kritiskt idag och information som felaktigt sprids kan få finansiella följder av bibliska mått. 
Information ska idag taggas antingen manuellt eller med AI och automatik för att säkerställa att det blir obrukbart i orätta händer. 

Cybersäkerhet

Även om man skyddar sig från angrepp som sker från insidan via stulna användaruppgifter eller att externa tar del av känslig information som inte krypterats så finns det fortfarande en tydlig hotbild mot svenska företag. Dessa hoten maskerar sig på de allra mest lömska sätt och kommer lätt in i ert nätverk om man inte är försiktigt. 
Filer och länkar som skickas ska öppnas med försiktighet och det räcker inte alltid att meddelandet kommer från en betrodd källa. 
Idag finns det avancerade skydd mot externa hot med kraften från AI. 
Det kallas för detonationskammare och vad det innebär är att alla filer och länkar öppnas i en separat miljö för att se vad som händer. Om det är ofarligt så kommer mailet att passera, men innehåller det skadlig kod så kommer det att upptäckas och ni kommer meddelas att ni blivit utsatta för ett intrångsförsök och vilket ursprung det har.

Integritetspolicy

Personuppgifter

Personuppgifter är information som kan knytas till en identifierad eller identifierbar person som exempelvis namn, adress, personnummer, e-postadress och IP-adress. Dessa uppgifter kan vara nödvändiga för oss att behandla för att vi ska kunna betjäna dig som kund.

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att leverera våra IT-tjänster. nuteXa IT behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi har ett stort fokus på att dina personuppgifter hanteras i enlighet med principerna om sekretess, integritet, tillgänglighet och hållbarhet.

Vi är medvetna om att det inte är lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras.

Om en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar vi detta till dig i enlighet med personuppgiftsregelverket.

Varför och hur behandlar vi personuppgifter?

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att identifiera dig som kund och uppfylla det avtal ni har med oss. Alla anställda på nuteXa IT omfattas av tystnadsplikt. Arbetstagaren är pålagd en tystnadsplikt både mot externa personer och mot verksamheter, men även internt mellan kollegor. Tystnadsplikten upphör inte när anställningen avslutas.

När delar du information med oss?

Vi samlar endast information om dig för att skicka relevant information du själv begär. Vi hämtar eller sparar aldrig din information utan ditt samtycke och använder aldrig informationen för något annat än vad vi har angivit. Exempel på situationer där du delar din personliga information är när du registrerar dig, genom att fylla i en av våra formulär på vår webbsida eller söker ett ledigt jobb.

Vi kommer endast att hämta personlig information om dig som är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Delar vi dina personuppgifter med andra?

Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut din personliga information till en tredje part. Eventuella tredjeparter som får persondata från oss sker genom egna avtal, och omfattas av sekretesskyldighet.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade eller raderade

Du kan när som helst kräva att vi korrigerar felaktiga personuppgifter eller lägga till ny information om du anser att det vi har är ofullständigt. Du kan också när som helst kräva att vi tar bort din personliga information. Dessutom kan du begränsa behandlingen av din personliga information.

Du har rätt att kräva tillgång till din personliga data

Du har rätt att få tillgång till all persondata vi har registrerad om dig, och du kan när som helst kontakta oss för att få en sådan översikt. Vi kommer att svara dig senast inom 30 dagar efter att du har kontaktat oss. Skicka ett mail till info@nutexa.se om du vill få tillgång till din personliga information.

Hur länge lagrar vi personuppgifter om dig?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om du har en kundrelation med oss lagras personuppgifter om dig så länge denna är aktiv. Den personliga informationen kommer sedan att raderas.

Webbplatsen använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor och vår integritetspolicy.